Sign In

Batı modasını babası II. Mahmud’un yanında Beşiktaş Sahil Sarayı’nda gören Abdülmecid, tahta geçtikten sonra burada bulunan ahşap sarayı yıktırıp yerine bugünkü kagir sarayı yaptırmış.

Dolmabahçe Sarayı’nı, 1844-1853 yılları arasında, Batılılaşma Hareketinin ürünü olarak Garabet ve Nikogos Balyan’a inşa ettirmiş.

Sarayın resmi açılışı 1856’daki Kırım Savaşı’ndan sonra yapılmış.

Dolmabahçe’de, Doğu ve Batı üslupları birleştirilmiş.

Yaşam stili ve ihtiyaçlar doğulu, ama plan Avrupa saraylarından alınmış.

Çeşitli mimari stillerin birleşmesiyle eklektik stil oluşmuş.

Abdülmecid, yeni sarayında yalnızca 5 yıl yaşayabilmiş.

Categories

Special Interests

Location

Added By Serif Yenen

Serif Yenen